ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ЕДЕН

ЗАХИАЛГАТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Тэмдэглэлт баяр болон илүү ихээр хэрэглэдэг уул уурхайн компани болон ресторан цайны газруудад зориулж 20 литрийн савлагаатайгаар савлаж нийлүүлж байна.
Өтгөрүүлсэн шүүсийг хэрэглэхдээ зөвхөн цэвэр усаар 5-6 дахин шингэлж хэрэглэх хэрэглэх нь тохиромжтой.
Өтгөрүүлсэн шүүсийг найруулахад  жишээ нь: 2 литрийн савлагаатай шүүснь 12-14 литр ундаа болж байгаа юм.
Энэ нь таны цаг зав, санхүүгийн хувьд хэмнэлттэй болж байна.

Хуваалцах: